Poll: Za jakim wariantem zagłosujesz
You do not have permission to vote in this poll.
1
0%
0 0%
2
100.00%
1 100.00%
3
0%
0 0%
4
0%
0 0%
Total 1 vote(s) 100%
* You voted for this item. [Show Results]

Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LIST OTWARTY MIESZKAŃCÓW BIAŁEJ DO PREMIERA RP
#1
Janów Lubelski, 17.06.2020r.
 
Szanowny Pan Premier
Mateusz Morawiecki
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
 
Dotyczy: „Wyboru wariantu przebiegu obwodnicy drogi krajowej nr 74 przez  m. Janów Lubelski”
 
LIST OTWARTY
 
            Mieszkańcy wsi: Biała Pierwsza, Biała Druga, Borownica-Laski, ul. Kamiennej i ul. Bialskiej wyrażają kategoryczny sprzeciw przeciwko planowanemu przebiegowi ww. obwodnicy przez nasze miejscowości tj. wariant 1 i 2 tzw. północne.
            Tak wybudowana obwodnica nie zlikwiduje problemu i uciążliwości, przeniesie je tylko z jednego miejsca na drugie.
Do wysiedlenia przeznacza się wiele gospodarstw. W odległości do 40 metrów od drogi znajdą się 24 gospodarstwa, a do 200 metrów będzie ich 100 – zamieszkałych przez ponad 500 osób, skazanych na uciążliwości.
Będzie to najdłuższy wariant 8,9km z wiaduktem o długości około 250 metrów plus 3 obiekty mostowe.
            Wariant południowy, nr 3 jest najkrótszy (około 6,5 km) przebiega prywatnymi terenami leśnymi jak i trawiastymi. Nie ingeruje w zabudowę mieszkalną.
W związku z budową drogi S74 ruch z centralnej Polski do wschodniej granicy państwa zostanie przekierowany z Opatowa, przez Stalową Wolę do Janowa Lub. – do węzła południowego S19. Stąd już tylko 6,5 km do Zofianki.
            Natomiast w przypadku wariantu północnego by znaleźć się w Zofiance należy objechać ¾ miasta i przejechać 16 km.
            Zgodnie z Art. 33 i 34 o ochronie obszarów Natura 2000 i rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 10 września 2019 roku drogę o tych parametrach można poprowadzić przez obszar Natury 2000, a w naszym wypadku brzegiem prywatnego  lasu .
 
1)     Czym więc kierują się Władze odrzucając wariant 3?
2)     Czy istnieją w tym jakieś prywatne interesy ?
 
Istnieją zauważalne formy lobbingu ze strony osób częściowo powiązanych z lokalnymi strukturami władz, mające na celu uniemożliwienie przebiegu obwodnicy w południowym wariancie nr 3. W naszym rozumieniu jedyną motywacją tych osób jest utrata atrakcyjności działek położonych w przebiegu i w pobliżu wariantu 3, a będących obecnie w ich posiadaniu.
Jednak żadna z tych działek leśnych jak i polnych nie jest zabudowana.
 
            Czy obywatele-podatnicy są mniej wartościowi od drzew  w lesie ?
My pozostający w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy (około 500 osób) jesteśmy lekceważeni i pozbawiani praw do godnego, spokojnego życia, jakie gwarantuje nam Konstytucja RP.
 
            Panie Premierze, nie godzimy się na to, żeby dobro jednych było realizowane – zaspokajane krzywdą innych.
 
Sprzeciw przeciwko wariantom północnym wyraziło swoim podpisem 718 mieszkańców.
 
Bardzo prosimy  o pomoc i interwencję w naszej sprawie.
Oczekujemy wiążącej odpowiedzi na adres podany do korespondencji.
 
 
Powyższy dokument w trybie otwartym otrzymują
1)     Kancelaria Prezydenta R.P. -  P. Andrzej Duda.
2)     Minister Infrastruktury – P.  Andrzej Adamczyk.
3)     Prezes Prawa i Sprawiedliwości – P. Jarosław Kaczyński.
4)     Dziennik Wschodni.pl
5)     Kurier Lubelski.pl
6)     Janowskie Forum.pl
7)     Janów Lubelski.net
8)     oraz  inne…
 
Niniejszy dokument udostępniono  z pełnymi prawami do dowolnej publikacji i rozpowszechniania.
Załączniki .
Lista z podpisami 718 mieszkańców  wyrażającymi otwarty sprzeciw przeciwko budowie obwodnicy drogi nr 74  Janowa  Lubelskiego w północnym wariancie nr 1 i nr 2.
 
W imieniu mieszkańców:
Roman Mucha – adres do korespondencji
Borownica – Laski 7
23-300 Janów Lubelski                                                                      Z poważaniem .
admin@janowskieforum.pl
 
Jan Królikowski                         Stanisław Tylus                      
Biała Druga 4                             Biała Pierwsza 32
23-300 Janów Lubelski.             23-300 Janów Lubelski.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)